top of page

antique haj jalli tabriz rug, 4'3" x 5'8" wool rugs.

Antique Tabriz Haj Jalili Wool Rug, 4'3" x 5'8 Wool Tabriz Rug, Persian Wool Rug

SKU: G-3040
  • 51"x 69" -  4'3"x 5'8" 

     

    Rectangular Wool Rug 

    Antique Tabriz Persian Rug